Wednesday, December 24, 2008

Draw results Xu Sector 120 SQM

1.Amoliya Devi 180323
2.Kishan Kumar Sharma 148074
3.Pushpender Bakshi10944
4.139230 Shishir Kumar
5.153521 Asho Kumar
6.310658 Rukmani
7.185637 Rekha
8.186211 Manoj Bhayana
9. 185632 Versa Rani
10. 154789 Reshi Vish
11. 311156 SRangya Swami.
12. 190500 Prem Lata
13. 174291Ravi
14.149061 Narender Kumar Jain
15.170181 Ajay Kumar
16. 125828 Brejesh Kumar
17.154091 Nelu Ashija
18. 101069 Mrs Richa Dixit
19. 308500 Prem Lata
20.111813 Vivek Tharpiyal
21. 127821Samveer Manuja
22.107468Jagat Singh
23.313880Vidya vati
101721sashi Naveen Kumar
145445 Ramesh Hijape
134873 Suman Brijh
114850 Vijay Kumar Gargh
121110 Gopal Kharbanda
152617 Raj Bala
182069 Tanu Gupta
143910 Usha Yadav
131282 Ram Awatar Sinh
123687 Nila Mehta
186087 Sheli lal
189520 Devi Charan
306697Maniyama Patahak
184122 Balraj Jeshwal
182066 Parveen Rawesh
156175 Inder Bhashkar Tevari
112696D Gupta
172394Rajesh Agarwal
165805 Inder Kumar Bajaj
309056 Vina Goel
311475 Surendr Sharma
177555----
186810 Rahul Kishor
314486 Rajat Soni
1223822 Harender
179629 Angomo Bhotiyo
108700 Dipak Kumar Bindal
143508Rajender Singh
113426 Usha Rashtogi
136803 Saket Hamid
177113 Rajeev chopda
313117 Om Kumar Singahal
314658 Sandeep Pandey
116077 Kali Charan
176150 Tarun Suri
169115 Gorav Agarwal
313518 Ashok Kumar
169200 Rama Srivashtav
190974 Shushil Kumar Gupta
119479 Laxmi Narayan
164098 Minaxi Jain
171299 Usha Gupta
150788 Dipanjali goel
169149 Atul Narayan
100620Rajesh Kumar Agarwal
119890 Ritu
101289 Varsha Agarwal
144033 Vimla DEvi
174425 Surya Hafoon
189227 Laxman Singh
167928 Amit Malik
174014 Manish Moriya
134474 Naresh Kumar
186980 Meena
111058 Vineet Singh Pawar
108679 Syam Sunder Gupta
310364 Ram Kishan Jindal
158028 Sayad
145837 Usha Rani
170202 Monika Singh
152154 NK sriwastav
158131 Minaxi Garag
183823Dharam Veer
313971Kamal Dureja
161414 Naresh Singh
1114772Naresh Chand
311152 Shalni
106453 Sonal Aanand
190722 Mohamad Jahir
177678 Murja
145496 Shalini
307670 Harbhagwan
119099 Preeti
118972 Harender Kumar
312323 Ram Niwash
301944 Sudhir Kumar
161101 Yash Pal
115372 Nita Sharma
102619 Nisha Yadav
172535 Naresh Kumar Gupta
134413 Sanjeev Kumar Sriwashtav
311943 Kamla Singh
307800 Hari Dash
314601 Rajpal Yadav
143922 Manoj Kumar
186878Vijay Kumar Goel
172451 Vikram Bagga
188963 Vijay Kumar
150403 Amit Kumar
123134 Himanshu Mittal
157001 Chander pal Singh
120587 Mala Ram
311547 Jashvant Singh
311544Rajan
143679 Naresh Chauhan
178290 Pradeep Kumar Agarwal
120621 Amit Malik Mishra
144299 Man Mohan Yadav
100707 narenjan Kumar Koshik
151133 Dipak Dikshit
152824 Hukmat Rai
144442 Gita Sharma
156548 Anjali Devi
121966 Manjahala Mishra
140137 Pawan Singh
134222 Rahul Sharma
107105 Om Siwarat
Radha Krishn Arora
114601 Gopal
169393 Krishan Lal
112393 Malkhan singh
148256 Kumud tiyagi
114193 Sarajeet Kaur
147628 Vipin Agarwal
16809 Satish Kumar
153528Jitender Kumar Jain
112577 Santi Rathi
100695 Hariom
310270 Govind Ram Gupta
166974 Omprakash
154568Arun Kumar
152024 Rajesh Kumar
118017 Punit Gandhar
156614 Nina Garg
1146110 Asha Katiyar
306195 Ravinder Nath panday
306195 Ravinder Nath pandey
135394G.Bhati
183783 Saurabh
138423Archana Mital
143382Sikha Chaauhan
167270 Santosh Jain
184093Ram Awtar Sharma
124930Bhanu Pratap Pandey
101967 Asha Arora
111137 Kamala Kant Divedi
175799 Richa Bhapad
159228Vatant amma
130847Depak Grohar
189661Sangita
181005 Manoj Diwadi
168006 Suman Mural
154100 Bhopal
158015Suman
187714 Aparna Mishara
125164 Premprakash sharma
138564Shambhu
167143Krishnkant Dubey
104322Ratna
145251Bal Krishna Mehta
129785Rajbeer
126237Vikash Devedi
162544Kiran Kumar Jha
103150 Mashroor Ali Khan
158898 Ashok Jain
101044 Ravi Karoor
106745 Rashmi Gupta
106356 Narender Gupta
143505 Rajesh
180545 LILI Topu
181676 Dipak Kumar
104390 Narender Kumar
10747 Niraj
109297 Rajeev Shaliya
183004 Surender Taliya
167710 Mahesh Kumar
134529 Gita
184096 Kuljeet
112221 Bal Raj Singh
150574 Meenu
104627 Lagev Agarwal
104434 Santosh Kuma Lawaniya
144566 Sonam Tiwari
156781 Bhawna Agarwal
189749 Tarun Kaur
172542 Ashok Yadav
308426 Sunil
168962 Dheeraj
103237 Daya Kishan Pujari
116243 Vedhram
151473 Pradeep Chahan
180223 Upender Singh
161262 Sandeep Chauhan
313531Maveer
157358 Arvind Kumar Gupta
175469 Ajay Kumar
184585 Raj Kumar
107914 Vijay Pal Yadav
127992 B.Chauhan
186939 Shakhshi Meshi
149198 Apshana Begamv
1371115 Ram Singh
168834 Prerna Mishra
124467 Harbansh Lal
133013 Devraj Yadav
312589 Suman Mangal
169944 Kuldeep
142464Nirmal Agarwal
140360 Dharam Pal
119629 Ramesh
146363 Radha Chauhan
312720 Vinita Goya
134528 Usha
168314 Gopal Singhal
106733 Sweta
114793 Sanjeev Kumar Chobhey
147903 Nidhi
116947 Praveen Kumar
170350Sunil Kumar
102729Rajeev Jain
180139 Rajender
176284 Khemchand Khatana
159544 Meenu
134926 Harsh
124058 Sunil
129946 Seema
148865 Sagupta
102484 Dimpal
154712 Yogesh
111973 Hareesh Kumar
186513 Hareesh Bhatt
102932 Amir Chand
106520 Devender
127836 Satya Deep Pathak
178586 Rohit Banshal
134527 Ajeet
152978 Sandeep Tyagi
107592 Ishad Mohamad
170159 Abhimanu
106597 Yogesh Dev Sharma
149937 Manju
155267 Safali Gupta
100679 Kavita Gautam
169389 Lajpat
117385 Sushil Kumar Baiaj
100980 Amit kaushik
124811 Devesh Pachori
136831L.Singh
139168 Ram Babu Sharma
158851Rohit Nath
111671 Manoj Kumar Sharma
175280 Sanjay Tiyagi
130583Umesh Seth
119610 Jagdeesh Lal
181960 Kiran Prakash
169220 Aanand
168149 Sandeep Khurana
119607 Neelam
175069 Laxman
313885 Ashok
12844 Parmita
177441 RP makad
102095 Mukesh
156764 Vidhya Devi
142817 Jitin Goel
161231 Usha Rani
167000 Prithvi Raj
110451 Ahamad Adanan
175619 Monu Kumar
178998 Kushum Lata
104298 Sunil Datt
138690 Jitender Pal
310305 Sagta Ram
109842 Sandeep Nagar
101789 Virender Singh
151443 Kapil Chakarvarti
147913 Meenu
109784 Amrender Kumar
102658 Gunjan Chauhan
120739 Anurag Manglik
126341 Neelam Gupta
171818 Amit Gangal
132899 Abbu Gilani
163712 Surya Prakash Singh
130141 Nikhil Garg
183659 Rajesh Mitall
167363 Alok
107686 Uma Pandey
116200 Rakesh
147655 Suresh Chobey
308055Isha
116413 Jahiruudin
169575Mahesh Kumar
310067 Sudha
138487----
158975 Vini Sharma
187695 Bhagwan
176060 Rajesh Sharma
139121Kamlesh Kumar
148873Ranveer Singh
128553 Vipin Narula
106243 Archana Verma
155175 Anamika mishra
115454 Samita Devi
154528 Surender
182963 Surender Sharma
152605 Vijay Kumar
107581 Mohini Devi
179456 Mahinder Singh
141322 Manoj
166572 Sandeep Soni
112581 Rohit Sharma
155279 Vedh Vati
118491 Yogesh
314496 Satesh Gulati
129209 Manju
177256 Vinita Kumar
139812 Anil
122327 Sohib
314518 Kapoor Chand
106866 Satesh Kumar
135908 Anil Kumar
130533 Rajesh
183086 Vimal Kumar
101965 Manish
134002 Dheraj Tripati
123828 Rakesh Agarwal
160335 Nishi Bhasim
133136 Ram Chand
187100 Jawahar lal Pathak
114129 Amritpal singh
118230 Ishmile Kirmani
311460 Amar jeet singh
101536 Ajay
309613 Shakhshi
165626 Amit mitall
170252 Rahul sharma
309668 Hajur Singh 181686 Kavita Mittal
1856483 Manju Rani
110607 Rajeev Talwar
monika jain
309411 Vina sachdeva
105003 Vipul Agarwal
137409 Sita ram
167271 Aasha Jain
123029 Shusil kumar Gupta

169345 Uday Aanand soni
163612 N.Kaur
116844 Somya Chaudhary
123917 Sandeep Nagar
130927 Rupesh
308475 pradeep Gandhi
117974 Chandraprakash Verma
134669 Deepshikha jain
Ramlal
130805 Karan Bhatiya
114718 Nagmani
171098 Ajeet Pal Singh
190382 Jagteep singh
304374 Anuradha
127320 Arvind kumar
125322 Alpana rashtogi
180578 Usha
147625 Naveen Bansal
184954 Sanjay Yadav Sulochana
301176
145831 Chavi Gupta
171385 Adarsh Kashik
132505 Naresh Rajora
312434 Nrender Kumar
161331 Archana Kulchetra
171760 Udey pratap singh
310314 Ram Prashad
175649 Anita
101938 Madan Sen
128438 Usha Pawar
160502 Satya prakash
184566 Asha Rani
147610 Satya ram dubey
156221 Ganga Saran
155823 Sanjay Jain
112078 Neelam Sharma
138250 Sidhart Marg
139200 Manoj Kumar
30847 Sachin
15072Ram Bhool Singh
162899 Sumiti Jain
108969 Poom Gupta
153632 Naveen Tiyagi
165463 Amit Kumar
169666 Gajender
143957 Hanuman
115494 Anil Badola
189639
125349 Prem Prakash
102281grumeet singh
122335 Kuldeep
301221 Chandra Sekhar Tiwari
110049 Harbeer Singh
168176 Vasundha
125749 Sunita
162004 Mahender
185392 Vimla
149162 Mahaveer
314695 Kanta Devi
138017 Shubhash Chand
109999 Rahul Gupta
153529 Ram Awtar
148699 Mahaveer Prasad
101858 Kavita Sharma
181636 Sarita Mittal.
130125 Monika Jain.
169914 Mohd Taramanin.
144792 Ram Lal
136624 Sulochana
301176 Meena
314659 Kanta Devi

0 Comments:

Weekly Archive of Events

 

Fun-o-Fun | Make Money Online