Wednesday, December 31, 2008

CBSE 10th Class Exam Date Sheet for 2009

Monday,02nd March, 2009 10:30 AM
ELEM. OF BUSINESS 154
INTRODUCTORY I T 165
ELEM BOOK-K & ACCY 254
TYPEWRITING-ENG 354
TYPEWRITING-HINDI 454

Wednesday,04th March, 2009 10:30 AM
SOCIAL SCIENCE 087

Friday,06th March, 2009 10:30 AM
URDU COURSE-A 003
BENGALI 005
TAMIL 006
SINDHI 008
MARATHI 009
GUJARATI 010
MANIPURI 011
ORIYA 013
KANNADA 015
TIBETAN 017
FRENCH 018
PORTUGUESE 019
GERMAN 020
RUSSIAN 021
PERSIAN 023
NEPALI 024
LIMBOO 025
LEPCHA 026
BHUTIA 095
SPANISH 096
KASHMIRI 097
MIZO 098
BAHASA MELAYU 099
URDU COURSE-B 303

Monday,09th March, 2009 10:30 AM
COMM. SANSKRIT 122

Saturday,14th March, 2009 10:30 AM
MATHEMATICS 041

Monday,16th March, 2009 10:30 AM
MALAYALAM 012
MUSIC CAR.VOCAL 031
MUSIC CAR.INS.MEL. 032
MUSIC CAR.INS.PER. 033
MUSIC HIND.VOCAL 034
MUSIC HIND.INS.MEL 035
MUSIC HIND.INS.PER 036

Wednesday,18th March, 2009 10:30 AM
ENGLISH COMM. 101
ENGLISH LNG & LIT. 184
Friday,20th March, 2009 10:30 AM
PUNJABI 004
TELUGU 007
ASSAMESE 014
ARABIC 016
HOME SCIENCE 064

Monday,23rd March, 2009 10:30 AM
HINDI COURSE-A 002
HINDI COURSE-B 085

Wednesday,25th March, 2009 10:30 AM
PAINTING 049

Saturday,28th March, 2009 10:30 AM
SCIENCE-THEORY 086
SCIENCE W/O PRAC. 090

Monday,30th March, 2009 10:30 AM
SCIENCE-PRAC SKLS 486

Wednesday, December 24, 2008

Draw results of Sector III 200 SQM

1.987 Mathan
2.1000 Ajeet
3.1082 Baljeet Singh
4.847 Hemraj
5. 638 Rajpal Singh
6. 767 Bhooly
7. 172 Manoj
8. 122 Madan Singh
9. 826 Parshuram
10. 364 Omprakash
11. 783 Bhisan Singh
12. 660 Itwari
13. 349 Manmohan
14. 168 Kulwati Devi
15. 56 Ramcharn
16. 490 Kuber Datt
17. 123 Tejpal
18. 83 Kashiram
19. 128 ------
20. 942 Bhashkar Singh
21. 1054 Samistha
22. 963 Syamveer Singh
23. 778 Jaidev Singh
24. 1085 Kaishav
25. 926 Satwir Singh
26. 960 Vinod
27. 72 Devinder Sharma
28. 1084 Ramkishan
29. 175 Sandeep Kumar
30. 119 Pawan Kumar Bhati
31. 909 Rati Ram
32. 133 Ajay Pal Singh
33. 693 Omdatt
34. 904 Hari Kishan
35. 359 Rajwati
36. 344 Umesh
37. 957 Maya
38. 141 Sheesh Ram
39. 458 Kesh Ram
40. 460 Ravinder
41. 667 Harlal
42. 176 Baburam
43. 788 Bijender
44. 69 Rumal
45. 95 Nepal
46. 182 Rumal
47. 320 Anita
48. 1074 Sayamwati
49. 678 Mahender
50. 338 Chaman
51. 647 Bhulay
52. 115 Seeta Ram
53. 794 Vishvash Singh
54.147 GopichaND
55. 1092 Bhagwati
56. 798 Phool
57. 366Pam
58.669 Sobhit
59. 114Mohin Ali
60 178 Gyan
61. 91 Raisuddin
62.969 tejpal singh
63.332 Kiran pal
64. 970 Chaman Singh
65. 921 Raj Singh
66. 989 Azad
67. 236 Randeer Singh
68. 245 Jai Prakash
69. 840 Ghansh Ram
70. 90 Teja
71. 0830 Chandra pal
72. 0016 Ram Pal
73. 0101 Bhullu
74. 0004 Kashiram
75. 0354 Arun Kumar
76. 0166 Jagdeesh
77. 1083 Puran
78.0635 Tekhram
79. 0906 Kamlesh
80. 0053 Sakuntala Devi
81. 1064 Premwati
82. 0454 Rishipal
83. 1072 Buddan
84. 0382 Santi Devi
85. 0301 Ram Awtar
86. 0623 Phool Singh
87. 0780 Surender
88. 0932 Vijay Pal Singh
89. 0302 Omveer
90. 0247 Tej Singh
91. 0832 Devender Kumar Tyagi
92. 0833 Ashok Kumar Tyagi
93.0111 Raj Singh Nagar
94. 0475 Soraj Singh
95. 0930 Bhawna
96.0824 Charan
97. 0800 Ram Charan
98. 0336 Raghuveer singh
99.0026 Badley
100. 0189 Yash Pal Bhati
101. 0471 Chotu Ram
102. 00910 Yogesh
103. 00184 Ganga ram
104. 0031 Amarjit
105. 0993 Sarjeet
106.0644 Harjeet
107. 0759 Satveer Singh
108. 0022 Ashok Kumar
109. 0393 Vijay Kumar
110. 0931 Jashveer singh
111. 0742 Satvir
112. 0043 Sayama Devi
113. 0367 Jile ram
114. 0905 Chahat ram
115.0842 Virender singh
116. 0364 Lekh Raj
117.0206 Shish Ram
118.0167 Brejesh
119. 1079 Jaina Rain
120. 0654 Sukha
121. 0023 Prem Singh
122. 0386 Chandan
123.0902 Rajesh Nagar
124. 0641 Bhagwati
125.0011 Kela
126. 0097 Mehraj Singh
127. 0947 Jagat singh
128. 1010 Jagbir Singh
129. 1008 Brampal
130. 0044 Manish
131. 0996 Ram singh
132. 0694 Nrender
133. 0457 Ashok Kumar
134. 0333 Tejpal
135. 1065 Gayatri
136. 0846 VK chawla
137. 0466 Babli
138. 0317 Omprakash
139.0939 Karam Veer Sing Nagar
140. 0838 Ram Singh
141. 0805 Dheeraj Singh
142. 0453 Surender
143. 0373 Santram
144. 0061 Raghunath
145.0915 Anagpal
146. 1005 Dheeraj
147. 0950 Bhoodev
148. 0357 Tackchad
149. 0850 Dharam pal
150. 0148 Chatarram
151. 1006 Rishi Pal
152. 1093 Jile Singh
153. 0676 Hari Raj
154. 0486 Sudesh
155. 0817 Sahab Singh
156. 0646 Syam
157. 0029 Vijender Sinh
158. 0034 Bharam singh
159. 0374 Balraj
160 0042 Harish chand
161. 0216 Dinesh
162. 0390 Omprakash.
163. 121735 Sapna
164. 159799 Usha
165. 135288 Surender Mishra
166. 182305 Tanu
167. 182295 Anshul
168. 317315 Sudesh
169. 157019 Amar
170. 108928 Rajni
171.129664 Arvind pawar
172. 123216 Sashi
173. 164930 Devendra
174. 164983 Hukum Chand
175. 133781 JP singh
176. 182236 Nidhi
177. 125520 Urmila
178. 328637 Mahesh
179. 158817 Pratisha
180. 144053 Rajesh Gupta
181. 153109 Rakesh
182.177081 Rahul
183. 169346 Savitri
184.126675 Ahmed
185. 179929 S B Bhatnagar
186. 180723 Harivansh
187.119744 Umakant
188. 152418 Anuj Kapoor
189. 167191 Sukinder
190. 182222 Gaurav
191. 317250 Sonu
192.175952 Annu
193.331389S Shahil
194.156895 Ram Nath
195.326568 Omprakash
196.313842 Nishant
197. 148606 Jai Kishan
198.123264 Vivek
199. 164411 Sameer
200. 181100 Rajeev
201.147293 Ajay
202. 165813 Subha
203.106306 Kirti
204. 169353 Ratan
205. 172798 Minakxi
206. 317022 Ankush
207.154366 Kusumlata
208. 149823 Sangeeta
209. 181614 Samita
210. 327644 Shhiv pal
211. 1666827 Sudeer
212.117472 Harkesh
213. 177083 Intazar
214. 178795 Mangat Ram
215. 185262 Jai Bhagwan
216. 166789 Rishipal
217. 168960 Reena Rani
218. 183516 Rajeev
219. 166853 Hari chand
220.177050 Praveen
221. 124782 R K singh
222. 121337 Babulal
223.140028 D S Chaddha
224.158461 Subhash Chand
225.115457 Kaushal
226. 127805 Daljeet
227. 178246 Aajad
228. 120205 Awatar
229. 329853 Balwant
230.107232 Arun
231.105044 Janak
232. 331334 Anil Singh
233.156363 Roshani
234. 139880 Sudershan
235. 105858 Shruti
236. 162524 Shadhana
237.309791 Manish
238. 148371 Shika
239. 105559 Pooja
240. 176705 Sunil
241. 147651 Jitender
242. 302425 Ishwar
243. 146955 Gulshan
244. 171161 Devender
245.163174 Vandita
246. 160708 Dhirendre Kr
247. 159458 Sanjeev
248. 174252 Anand
249. 142984 Ganga
250.166883 Rajesh Bhati
251. 139335 Rajiv
252. 182515 Suresh
253. 325098 Surender
254. 132457 Ramkash
255.134182Rakesh
256. 126493 Suresh Pal
257. 136440 Om Pal
258. 180242 Kavit Kr
259.154976 Akanksha
260.139108 Anupam
261.152539 Pramod
262.104405 Alok
263. 150411 Rajeev
264. 165944 Inderjeet
265.104917 Vivek
266. 156448 Rachna
267. 327458 Suman
268.182935 kapil suri
269.130933 vijay
270.149903 vinod
271.141044 Natasha
272.153916 Gaurav
273.327457 Ajay Kr
274. 160952 KA Pathak
275.155324 Satnam
276. 106941 Shimy Kochaar
277. 168281 Ankit Awana
278. 155070 Shiv Prakash
279.329532 Arpit
280.178544 Amina
281.120257 Manjeet Kaur
282.150327 Piyush
283.319062 Rakesh
284.146173 Traanjit
285.110584 Prashant
286.181068 Rahul
287.144129 Rajesh
288. 330685 Sanjay
289. 116075 vijay
290. 153524 Ankush
291. 132929 Parveen
292. 188434 Ganesh
293. 103404 Arvind
294. 129952 Rajesh
295. 137480 Gurvinder Singh
296. 167319 Sanjay
297. 178756 Suresh Kr
298. 173131 Ashok
299.102539 Dharampal
300. 120638 Akshay
301. 112281 VK Niranjan
302. 318882 Hari Shanker
303.109923 Sanjay
304. 127554 aditi
305. 182101 gita
306. 104093 Bhavneet
307. 322645 Deepti
308.316988 Gori
309.170725 Sushil Kumar
310.137574 Jeet singh
311. 107661 poonam
312. 147546 Gaurav
313. 136038 Harbansh
314.........
315.119832 Ashok Goel
316.138201 Yogesh
317.167511 Saurabh
318. 170379 Chanchal
319. 150915 Kamal
320. 149106 Poonam
321. 186423 Shivmurat
322. 167195 Ashok bhatiya
323.158279 Rajinder pal
324. 104009 Poonam
325. 138349 Amit
326. 189812 Sanjay
327. 101568 Ashima
328. 181894 Satya narayan
329. 134562 Kashiram
330. 321916 Arif
331.168430 Prashant
332. 167602 Manju
333.119362 Annu sethi
334. 124964 pulkit
335.131566 asutosh
336. 121152 Jeet lal
337.155504 kuldip
338.......
339.146623 Ajay Kr
340.165651 Pushps
341. 189460 vipin
342. 168115 rajesh
343. 124124 Vedpal sharma
344. 132111 Ravi Malla
345. 136346 Prachi
346. 185510 sachin
347. 139195 Sunil Kr
348. 186820 saranjeet
349.162715 rajesh
350. 153346 Avinash
351. 174431 suresh
352.332577 alok ranjan
353.120198 savigdha
354.138730 Sadhana
355. 320886 shakuntala
356. 133475 indu
357. 105718 Supiriya
358.182721 brijesh
359.320127 Sanjeev
360.110492 Manisha
361.328190 kuljeet
362. 172003 Varun
363. 142483 ajay
364. 145354 sunita
365. 180222 nidhi jain
366. 329774 madhu
367. 102663 deshraj
368. 109006 naresh
369.145711 Vidhya
370. 104726 Rajinder
371.134681 Surender
372.130351 rajan
373.117252 anju
374.159447 Gomti
375.142519 Rajender
376. 101180 anil
377. 124442 ajay
378.177245 sunil
379. 119726 pradeep
380.327581 ritu Jindal
381. 108637 gaurav
382. 328874 gaurav jain
383.174384 usha jain
384.154749 saket
385. 151776 nita
386.166543 amit Kr
387.321985 surender
388.181036 Nagpal
389.159255 mukul
390.168868 Rahul
391.105527 phool singh
392.123290 Gaurav
393.109689 satya prakash
394. 159480 alok
395. 333185 mohan
396.113625 ruchi
397.317146 Murti Devi
398.176941 Anita
399. 188993 sujata
400. 170506 nitin
401.108988 sanjay
402.325726 rajender
403. 151910 sanjay
404.173456 seema
405. 152462 amitabh
406. 178813 mohini
407. 175791 poonam ahuja
408.126808 lali devi
409. 155932 amarjeet
410. 190977 Uttam
411.117349 Sher Singh
412. 106292 Satender
413.101809 ashok
414. 155101 mamta
415. 140444 vishwas
416.162582 -----
417.102797 laxmi devi
418.156352 Sharadh
419.170956 pralabh
420.328539 sama
421.188955 ashu
422.120218 Manoj
423.158771 shashi
424. 129998 pratibha
425. 181675 poonam
426.156294 shriram
427.118494 Deepti
428. 143101 anju
429. 174706 Afjal
430.130002 Saroj
431.101683 kamal babu
432.129372 Badle singh
433.189373 suresh
434.327396 sanina
435.189740 Jamita
436.175142 yashpal singh
437.127690 sachin tyagi
438.102380 rahul
439.170054 Sanjay
440.119810 Rajni
441.156580 sandeep
442.128958 S K Kaushik
443.159904 labawati
444. 126774 surender singh
445. 116906 ajay gupta
446.140589 Hemlata
447.112828 Chand Devi
448. 114596 rahul
449.148226 akhil
450.168496 Tan singh
451.156627 surender
452.330468------
453.101761 pooran
454.138630 pamnik
455. 148597 umender
456.123243 Rajkumar
457.123002 Bhim Singh
458.169642 swety
459.109655 Surjit
460. 129623B Rama Swami
461.149085 Kishori Lal
462.186842 Uttam Kr
463.133192 Asgar
464.119084 Susil
465.149107 Alka
466.124925 ravi anand
467.135856 Paramjeet
468.328488 vibhusan
469. 138491 neeraj
470.148489 Deepika
471.139090 pramindra
472.118325 Rita Singh
473.168471 Anindya
474. 181334 karan singh
475. 154224 puneet nayar
476. 118434 arun kr
477. 185288 rocky arora
478.130995 jai prakash
479. 150424 vaibhav Singhal
480.166694 Gaurudev
481.110573 Hardeep
482.127181 gulab devi
483.321883 Mohan lal
484.133684 rama shanker
485. 151881 Ramesh Chand
486.120085------
487.127555 arpit
488. 174956 yogesh
489.161642 Chander kanta
490.148107 kalpana
491.324091 A madhukar
492.158092 Deepak
493.179302 Manish
494.155644 anil kr
495.102326 Rani
496.145583 Sukhdev
497.103262 rakhi
498.109386 atul
499.153494 himanshu
500. 163275 raj Kumar
501.313156 sandeep
502.112624 Mohammad
503.172675 maya goel
504.110178 kaur
505. 307148 Rajendra
506.173848 pratibha
507.59067 dheeraj
508.129172 Narender
509.154855 surajuden
510.318041 Kanta
511.309947 vikash
512.137008 Kusum
513.164736-------
514.172415 Amit
515.159951 rahul tyagi
516.144503 anil
517.178180 kishan
518.190455 Yashim
519. 142583 rajesh mehta
520. 168832 Sunil
521. 189470 navita
522. 113535 promod kumar
523. 327955Achala
524. 160505 Sadhika
525.115610 sanjay kumar
526.154416 Gulshan Rathi
527.115607 laat
528. 333194 anjali
529.102939 rajan
530.136052 gunjan goel
531.136828 Harswaroop
532. 117316 Vinod chauhan
533.167545 anil kumar
534.171132 prashant
535.158656 hemant kumar
536.189011 dipika
537.116740-----
538.157932 ritu rani
539.183881 bhupender kaur
540.186689-Harpreet
541.144216 Pradeep
542.123846 kiran rawat
543.32798 - A. Ved Prakash
544.172248 kapil
545. 329396 Ranjana
546.139152 Mangeram
547.331051 Satpal
548.150749 inderjeet
549.109529 ashok kumar
550.122951 Rawat CS
551.158578 mukesh kumsr
552.186412 Virender Kumar
553.327324 Nirmal
554.120029 parul Jain
555.307635 Narender
556.317130 krishna
557.118090 gauri
558.116946 Gurmeet
559.314079 Satish
560.130470 Arun
561.154470 rajeev
562.-----------------
563.319159 Ram kumar
564.150595 Jai ram
565.148596 Ujjawal
566.108101 Renuka
567.135202 inderjeet
568.--------
569.175772.....
570........
571. 107995 Sudheer
572.321595 Surender
573.321595 Surender
574.178801 Roshan
575.128322 ankur
576.112488 manoj
577.160152 Girish
578.310128 Anupam
579.132980 sumit
580.113231 anju pathak
581.153565 Anurag
582.117233 richa sharma
583.101012 Bhawna
584.127868 Vivek
585.119097 lalita
586.163075 Nina
587.122768 Sanjay
588.327434 sarita
589.182100 naresh kumar
590.318946 nanita
591.331013 kedar nath
592.136835 Fateh
593.170486 manoj
594.137187
595.320609
596.118468 Anand sharma
597.178805 sarla
598.120500 nitesh
599.100930 mina agarwal
600. 117153 ashutosh
601. 132903 ramsingh
602.182762 vishal
603.189458 abhinav
604.123181 brij
605.177882
606.145803 narender
607.169163 pankaj garg
608.154380 rajiv kumar
609.177413 surya
610. 183578 mritunjay kumar
611.190902 mehak gupta
612.145154
613.154032 Kapil
614.163618 Lata rani
615.190906 anita sahay
616.117480 ankur
617.108608 Hema jain
618.178285 Harish
619.169699
620.154618 nitin
621.186247 avinash
622.333566 Lavyna
623.139529 Aya Singh
624.110992 Sanjeev
625.182022 sanjay
626.157404 Sarabjeet
627.120152 Prafulla
628.179508
629.137273 janak Singh
630.320722 manoj
631.165049 ram nagar
632.112282 urmil bhati
633.148348 parveen
634.143239 manoj kumar singh
635.110183 amit
636.138070 Karan
637. 135291
638.143241 neha
639.101599 ashok Kumar
640.108743 Rajkumar
641.135963 Rohit
642.163059 poonam jha
643.166616 Jawahar
644.317300 Kamlesh
645.179800 Ram
646.163058
647. 132141 geeta
648.187168 Balvinder
649. 327078
650.126842 Uday Singh
651.109541 Renu
652.304276
653.113856 Himanshu
654.138728 Phool
655.168866
656.165872 Poornima
657.177192 Punit
658.176880 ramesh
659.140565 Rashmi
660.310143 Saroj
661.175235 Nitin
662.161181 Madhubala
663.109250
664.147458 Siddarth
665.180109 Diwakar
666.140346 minu
667.187833 Dipti
668.165254 Ajab singh soni
669.178545 shevraj
670.101099 Sanjay
671.148886 Jaiveer
672.139087 Sumit
673.303353 Pradeep
674.104065 Mani
675.159307 Rajesh
676.121987 Babeeta
677.109191 Vikas
678.170281 Manish
679.105183
680.118620
681.142160 Avinash
682.190568 lata
683.132074 amit singh
684.168375 Sunil Kr
685.179550 Naresh
686.113044 Ajit Singh
687.110841 shalini
688.325149 shama
689.178507 satyaveer
690.112777 Rakhee
691. 307855 Gaurav
692.162586
693.141326 Uma
694.155409 Amrit
695.180559 Vipul
696.171317 Anil
697.131307 Desh Raj
698.133525 Ashish
699.172080 Gaurav
700.125852 jitender bhati
701.174348 D K Jain
702.166132 J P Singh
703.119312 Suresh
704.129131 dipika
705.176942 Surendra
706.167597 Satveer
707.157919 Alok Kumar
708.140964
709. --------
710.170611 Sarla
711.113419-Inder Raj
712.110141...Saroj
713.181937..vasu kumar
714.102369 Malathi
715.103425 Chaudhry
716.114323 Anita
717.127729 Vimla
718.110414 seema
719.140548 Gaurav
720.125583 Atma Prakash
721.125581 Kanishk
722.331375 Nagesh
723.152803 Manish
724.133968 Sharda
725.101205 Rajiv
726.129181
727.129818
728.128821 Jogender Sharma
123255 Ashish
729.317051 Jasbeer
730.163818 Saurabh
731.163819 Jain
732.109050 Prabha
733.154576 V N S Bhatnagar
734.186185 Charan
735.177135 Rajiv
736.165879 Sadhna
737.182969 Vinod
738.160797 Sharat Chandra
739.177572 Rajesh Sachdev
740.145481 Praveen
741. 186922
742.129663 Kanchan
743.166675 Jagveer
744.101311 Bakshi
745.106484 Deepali Zha
746.306932 Sachin
747.168485 ASha
748.120454 Deepak
749.159924 Pramod
750.112744 Sandip
751.144502 Harsha
752.124558 Sunita Jain
753.188058 Pratap
754.163371 Sunita
755.103814 Manjeet
756.121201 Man Singh
757. 325546 Divy
759.114229 Laxman
760.104068 Jayanti
761.118307 Rshid
762. 134146 Brahm Pal
763.147643 Arti
764.105928 Banti
765.104751 Dolly
766.163509 Raman
767.107932 Vishnu
768.160562 Yogendra
769.332740 Kulvinder
770.183815
771.179646 Kuldeep
772.314163 Ravi
773.174507 Navin
774.125521 Monika
775.154544 anil Kumar
776.148632 Mamta
777.185797
778.318271 Surendra Pal
779.179847 Dipti Goel
780.120472 Sanmit
781.136800 Punit
782.163762 Dayawati
783.152087 Sonam
784.127887 Krishan lal
785.112668 Rajendra
786.169310 Geeta
787.131368 Neelam
788.324771 Sumit
789.156235 Bhoop Singh
790.190456 Pankaj
791.172519 Reshma
792.172320 Paramjit Kaur
793.159864 Kaushal
794.116738 Fakir Chand
795.319083 Raj Narayan
796.170480 Shalini
797.126075 Nidhi
798.114820 Sudhir
799.126064
800. 171468 Chauhal Singh
802.100299 vishnu
803.107908 aruna
804.319482 manish
805.137637 Sudha
806.154800 nitika
807.109389 indu
808.130532 deepika
809.166048 Narendra
810.187327 Tarun
811.154785 Pradeep
812.101633 Nirpal Singh
813.107117 Ram Swaroop
814.148735 sanjiv
815.141641 Ashok
816.131523 Shiv Raj
817.106981 deshraj
818.130301 Shundanshu
819.130529
820.329579 Satish
821.115698 Biru
822.100210 Fauzia
823.109012 Gaurav
824.114823 vikas
825.123098 vedpal
826.151188 Shashi
827.159516 Sanjay
828.169850 Neelam
829.114618 Poonam
830.308750 Shikha
831.149845 Inder
832. 0106211 Kishan
833.327310 Param Veer
834.105614 Dubey
835.133607 Divya
836.153248 Kamal
837.129413 Priyanka
838.176201 Shalini
839.155021 Ashutosh
840.330738 Ishwar
841.328207 Pradeep
842.155634 Rohit
843.143937 Praveen
844.116094 Chaudhry
845.119176 Sanjiv
846.127374 Vivek
847.114134 Lalit
848.128800 Anuj
849.171051 Shriram
850.150530 Pooja
851.328953 Ganesh
852.170500 Deepak
853.111729 Chandan
854.147883 Rachna
855.321856 M P Singh
856.100988 Rihana
857.178851 Ravi Pal
858.174156 Kuldeep
859.151713 Mohd Nasim
860.167598 Virendra
861.168946 Jaipal
862.157009 Renu
863.109341 aarti
864.107818 Ranbir
865.142117 Ashish
866.172020 Deepak
867.160968
868.115680 Jowar
869.141244 Madhu
870.121548 Nirmala Devi
871.171664 Raj Kumar
872.183353 Shanti
873.177852 Arun
874.171405 Kirti Nagar
875.319922 Saurabh
876.311475 Sandeep
877.330473 Raj rani
878.134553 Vishal Kaur
879.183468 Vikas
880.331055 Hardeep
881.163323 Subash
882.164853 Sakshi
883.333442 Krishan
884.302813 Naveen
885.118639 Anurag
886.171249 Ajay
887.316816 Rohit
888.118776 Sneh
889.172627-Amit
890.135499 Rajni
891.103616 Surendra
892.143461 Dinesh
893.124593
894.143106
895.101438 Vinay
896.117970 Ravindra
897.136182 Manoj
898.156725 Ravi Menon
899.171075 Hari Singh
900.137601 Trishla
901.328524 Nirmala
902.101528 Major Ashok
903.185064
904.121406 Ved Prakash
905.330265 Amit Goel
906.129781 Sweta
907.120145 Rajeshwar
908.172771 Sanjay
909.162967 Jyoti
910.165198 Raj Kumari
911.183014 Anuj
912.169371 Anil
913.326961 Pragya
914.309971
915.102611 Subodh Kumar
916.179653 Deep
917.106838 Puran
918.333523 Ashish
919.107360 Rahul
920.102226 Manju
921.151889 Abhinav
922.170833 Nitin
923.158579
924.121964 Ruchi
925.105877
926.332097
927.176796 ankur
928.150526 Madhu
929.177194 anjani
930.178261 Sunil
931....
932.178269 Harish
933.158373 Rama
934.153314 Devendra
935.152756 Raj Kumar
936.-------
937.148029
938.153013 Anil
939.148931 Manoj
940.149769 Anita
941.155631 Rekha
942.170659
943.136664 Usha
944.111637 Monika
945.101685 Richa
946.169649 Sangeeta
947.128903 Varsha
948.120543
949.133524 Omprakash
950.128012
951.159561
952.302118
953.189691 Kamal
954.107666 Mahender
955.141740 Niranjan
956.131521
957.187125 Rakesh
958.111903
959.182696
960---------
961.123984
962.186896
963.104481 Nita
964.168985
965.177934 Avinash
966.181080 Prahlad
967.114418 Priyanka
968.134720 Praveen
969.326642
970.148887
971.188061
972.146622
973.113385
974.170521 samir
975.120813 Nirmal
976.178991 Gaurav
977. 110571 ankit
978.322477 Puja
979.170258 Ishwar
980. 321685
982.100171
983.330198 Dharampal
984.109253 Gopal
985.121241
986.160548 Vinod
987.169676 Sunil
988.313334
989.190770
990.110516
991.113492 Chander Kala
993. 328982
128625 Mumtaj
329680 Thomas
997.156959 Sonali
173441 Viks
326360
166220
308156
110798
308999
169329
134336
116403
116897
165043
109132
113033
311196
126681
101862
105810
101746
123728
179200
172244
317189
180979
101325
121528
173435
123121
108147
164777
177359
138116
127112
330443
330911
169239
327586
104798
164751
179128
132942
183986
166992
328517
127339
310387
172176
118247
104218
165381
105459
132849
150641
112220
107531
147601
123708
112941
162991
145725
174297
176449
312829
110269
168604
119553
180436
172637
144971
174878
177896
108623
180770
155253
175992
182619
135277
174878
143970
131572
139106
127557
177617
173101
133394
317986
162717
327837
134246
169468
139370
169278
188427
122888
183286
117217
155193
159967
321066
104476

Draw results Xu Sector 120 SQM

1.Amoliya Devi 180323
2.Kishan Kumar Sharma 148074
3.Pushpender Bakshi10944
4.139230 Shishir Kumar
5.153521 Asho Kumar
6.310658 Rukmani
7.185637 Rekha
8.186211 Manoj Bhayana
9. 185632 Versa Rani
10. 154789 Reshi Vish
11. 311156 SRangya Swami.
12. 190500 Prem Lata
13. 174291Ravi
14.149061 Narender Kumar Jain
15.170181 Ajay Kumar
16. 125828 Brejesh Kumar
17.154091 Nelu Ashija
18. 101069 Mrs Richa Dixit
19. 308500 Prem Lata
20.111813 Vivek Tharpiyal
21. 127821Samveer Manuja
22.107468Jagat Singh
23.313880Vidya vati
101721sashi Naveen Kumar
145445 Ramesh Hijape
134873 Suman Brijh
114850 Vijay Kumar Gargh
121110 Gopal Kharbanda
152617 Raj Bala
182069 Tanu Gupta
143910 Usha Yadav
131282 Ram Awatar Sinh
123687 Nila Mehta
186087 Sheli lal
189520 Devi Charan
306697Maniyama Patahak
184122 Balraj Jeshwal
182066 Parveen Rawesh
156175 Inder Bhashkar Tevari
112696D Gupta
172394Rajesh Agarwal
165805 Inder Kumar Bajaj
309056 Vina Goel
311475 Surendr Sharma
177555----
186810 Rahul Kishor
314486 Rajat Soni
1223822 Harender
179629 Angomo Bhotiyo
108700 Dipak Kumar Bindal
143508Rajender Singh
113426 Usha Rashtogi
136803 Saket Hamid
177113 Rajeev chopda
313117 Om Kumar Singahal
314658 Sandeep Pandey
116077 Kali Charan
176150 Tarun Suri
169115 Gorav Agarwal
313518 Ashok Kumar
169200 Rama Srivashtav
190974 Shushil Kumar Gupta
119479 Laxmi Narayan
164098 Minaxi Jain
171299 Usha Gupta
150788 Dipanjali goel
169149 Atul Narayan
100620Rajesh Kumar Agarwal
119890 Ritu
101289 Varsha Agarwal
144033 Vimla DEvi
174425 Surya Hafoon
189227 Laxman Singh
167928 Amit Malik
174014 Manish Moriya
134474 Naresh Kumar
186980 Meena
111058 Vineet Singh Pawar
108679 Syam Sunder Gupta
310364 Ram Kishan Jindal
158028 Sayad
145837 Usha Rani
170202 Monika Singh
152154 NK sriwastav
158131 Minaxi Garag
183823Dharam Veer
313971Kamal Dureja
161414 Naresh Singh
1114772Naresh Chand
311152 Shalni
106453 Sonal Aanand
190722 Mohamad Jahir
177678 Murja
145496 Shalini
307670 Harbhagwan
119099 Preeti
118972 Harender Kumar
312323 Ram Niwash
301944 Sudhir Kumar
161101 Yash Pal
115372 Nita Sharma
102619 Nisha Yadav
172535 Naresh Kumar Gupta
134413 Sanjeev Kumar Sriwashtav
311943 Kamla Singh
307800 Hari Dash
314601 Rajpal Yadav
143922 Manoj Kumar
186878Vijay Kumar Goel
172451 Vikram Bagga
188963 Vijay Kumar
150403 Amit Kumar
123134 Himanshu Mittal
157001 Chander pal Singh
120587 Mala Ram
311547 Jashvant Singh
311544Rajan
143679 Naresh Chauhan
178290 Pradeep Kumar Agarwal
120621 Amit Malik Mishra
144299 Man Mohan Yadav
100707 narenjan Kumar Koshik
151133 Dipak Dikshit
152824 Hukmat Rai
144442 Gita Sharma
156548 Anjali Devi
121966 Manjahala Mishra
140137 Pawan Singh
134222 Rahul Sharma
107105 Om Siwarat
Radha Krishn Arora
114601 Gopal
169393 Krishan Lal
112393 Malkhan singh
148256 Kumud tiyagi
114193 Sarajeet Kaur
147628 Vipin Agarwal
16809 Satish Kumar
153528Jitender Kumar Jain
112577 Santi Rathi
100695 Hariom
310270 Govind Ram Gupta
166974 Omprakash
154568Arun Kumar
152024 Rajesh Kumar
118017 Punit Gandhar
156614 Nina Garg
1146110 Asha Katiyar
306195 Ravinder Nath panday
306195 Ravinder Nath pandey
135394G.Bhati
183783 Saurabh
138423Archana Mital
143382Sikha Chaauhan
167270 Santosh Jain
184093Ram Awtar Sharma
124930Bhanu Pratap Pandey
101967 Asha Arora
111137 Kamala Kant Divedi
175799 Richa Bhapad
159228Vatant amma
130847Depak Grohar
189661Sangita
181005 Manoj Diwadi
168006 Suman Mural
154100 Bhopal
158015Suman
187714 Aparna Mishara
125164 Premprakash sharma
138564Shambhu
167143Krishnkant Dubey
104322Ratna
145251Bal Krishna Mehta
129785Rajbeer
126237Vikash Devedi
162544Kiran Kumar Jha
103150 Mashroor Ali Khan
158898 Ashok Jain
101044 Ravi Karoor
106745 Rashmi Gupta
106356 Narender Gupta
143505 Rajesh
180545 LILI Topu
181676 Dipak Kumar
104390 Narender Kumar
10747 Niraj
109297 Rajeev Shaliya
183004 Surender Taliya
167710 Mahesh Kumar
134529 Gita
184096 Kuljeet
112221 Bal Raj Singh
150574 Meenu
104627 Lagev Agarwal
104434 Santosh Kuma Lawaniya
144566 Sonam Tiwari
156781 Bhawna Agarwal
189749 Tarun Kaur
172542 Ashok Yadav
308426 Sunil
168962 Dheeraj
103237 Daya Kishan Pujari
116243 Vedhram
151473 Pradeep Chahan
180223 Upender Singh
161262 Sandeep Chauhan
313531Maveer
157358 Arvind Kumar Gupta
175469 Ajay Kumar
184585 Raj Kumar
107914 Vijay Pal Yadav
127992 B.Chauhan
186939 Shakhshi Meshi
149198 Apshana Begamv
1371115 Ram Singh
168834 Prerna Mishra
124467 Harbansh Lal
133013 Devraj Yadav
312589 Suman Mangal
169944 Kuldeep
142464Nirmal Agarwal
140360 Dharam Pal
119629 Ramesh
146363 Radha Chauhan
312720 Vinita Goya
134528 Usha
168314 Gopal Singhal
106733 Sweta
114793 Sanjeev Kumar Chobhey
147903 Nidhi
116947 Praveen Kumar
170350Sunil Kumar
102729Rajeev Jain
180139 Rajender
176284 Khemchand Khatana
159544 Meenu
134926 Harsh
124058 Sunil
129946 Seema
148865 Sagupta
102484 Dimpal
154712 Yogesh
111973 Hareesh Kumar
186513 Hareesh Bhatt
102932 Amir Chand
106520 Devender
127836 Satya Deep Pathak
178586 Rohit Banshal
134527 Ajeet
152978 Sandeep Tyagi
107592 Ishad Mohamad
170159 Abhimanu
106597 Yogesh Dev Sharma
149937 Manju
155267 Safali Gupta
100679 Kavita Gautam
169389 Lajpat
117385 Sushil Kumar Baiaj
100980 Amit kaushik
124811 Devesh Pachori
136831L.Singh
139168 Ram Babu Sharma
158851Rohit Nath
111671 Manoj Kumar Sharma
175280 Sanjay Tiyagi
130583Umesh Seth
119610 Jagdeesh Lal
181960 Kiran Prakash
169220 Aanand
168149 Sandeep Khurana
119607 Neelam
175069 Laxman
313885 Ashok
12844 Parmita
177441 RP makad
102095 Mukesh
156764 Vidhya Devi
142817 Jitin Goel
161231 Usha Rani
167000 Prithvi Raj
110451 Ahamad Adanan
175619 Monu Kumar
178998 Kushum Lata
104298 Sunil Datt
138690 Jitender Pal
310305 Sagta Ram
109842 Sandeep Nagar
101789 Virender Singh
151443 Kapil Chakarvarti
147913 Meenu
109784 Amrender Kumar
102658 Gunjan Chauhan
120739 Anurag Manglik
126341 Neelam Gupta
171818 Amit Gangal
132899 Abbu Gilani
163712 Surya Prakash Singh
130141 Nikhil Garg
183659 Rajesh Mitall
167363 Alok
107686 Uma Pandey
116200 Rakesh
147655 Suresh Chobey
308055Isha
116413 Jahiruudin
169575Mahesh Kumar
310067 Sudha
138487----
158975 Vini Sharma
187695 Bhagwan
176060 Rajesh Sharma
139121Kamlesh Kumar
148873Ranveer Singh
128553 Vipin Narula
106243 Archana Verma
155175 Anamika mishra
115454 Samita Devi
154528 Surender
182963 Surender Sharma
152605 Vijay Kumar
107581 Mohini Devi
179456 Mahinder Singh
141322 Manoj
166572 Sandeep Soni
112581 Rohit Sharma
155279 Vedh Vati
118491 Yogesh
314496 Satesh Gulati
129209 Manju
177256 Vinita Kumar
139812 Anil
122327 Sohib
314518 Kapoor Chand
106866 Satesh Kumar
135908 Anil Kumar
130533 Rajesh
183086 Vimal Kumar
101965 Manish
134002 Dheraj Tripati
123828 Rakesh Agarwal
160335 Nishi Bhasim
133136 Ram Chand
187100 Jawahar lal Pathak
114129 Amritpal singh
118230 Ishmile Kirmani
311460 Amar jeet singh
101536 Ajay
309613 Shakhshi
165626 Amit mitall
170252 Rahul sharma
309668 Hajur Singh 181686 Kavita Mittal
1856483 Manju Rani
110607 Rajeev Talwar
monika jain
309411 Vina sachdeva
105003 Vipul Agarwal
137409 Sita ram
167271 Aasha Jain
123029 Shusil kumar Gupta

169345 Uday Aanand soni
163612 N.Kaur
116844 Somya Chaudhary
123917 Sandeep Nagar
130927 Rupesh
308475 pradeep Gandhi
117974 Chandraprakash Verma
134669 Deepshikha jain
Ramlal
130805 Karan Bhatiya
114718 Nagmani
171098 Ajeet Pal Singh
190382 Jagteep singh
304374 Anuradha
127320 Arvind kumar
125322 Alpana rashtogi
180578 Usha
147625 Naveen Bansal
184954 Sanjay Yadav Sulochana
301176
145831 Chavi Gupta
171385 Adarsh Kashik
132505 Naresh Rajora
312434 Nrender Kumar
161331 Archana Kulchetra
171760 Udey pratap singh
310314 Ram Prashad
175649 Anita
101938 Madan Sen
128438 Usha Pawar
160502 Satya prakash
184566 Asha Rani
147610 Satya ram dubey
156221 Ganga Saran
155823 Sanjay Jain
112078 Neelam Sharma
138250 Sidhart Marg
139200 Manoj Kumar
30847 Sachin
15072Ram Bhool Singh
162899 Sumiti Jain
108969 Poom Gupta
153632 Naveen Tiyagi
165463 Amit Kumar
169666 Gajender
143957 Hanuman
115494 Anil Badola
189639
125349 Prem Prakash
102281grumeet singh
122335 Kuldeep
301221 Chandra Sekhar Tiwari
110049 Harbeer Singh
168176 Vasundha
125749 Sunita
162004 Mahender
185392 Vimla
149162 Mahaveer
314695 Kanta Devi
138017 Shubhash Chand
109999 Rahul Gupta
153529 Ram Awtar
148699 Mahaveer Prasad
101858 Kavita Sharma
181636 Sarita Mittal.
130125 Monika Jain.
169914 Mohd Taramanin.
144792 Ram Lal
136624 Sulochana
301176 Meena
314659 Kanta Devi

Draw results of Sector-3 120 SQM. Dated 23/12/2008

1.135289 Sunita Garg
2.Vipin Khandelw157504
3.Saroj Bala141363
4.Mahender Singh Pal 153133
5.Sumit 100306
6.165894 Archna Singh
7.Kamal Verma 117461
8.178311 Nitin Bhati
9.151793 Hareesh Kumar
10.148783 Payal
11.139856 Narender
12.120284 Renu Malik
13.103264 Uma Rani
14.170793Naresh
15.316634 Rana Joshi
16.163588 Kamal
17.160678 Parul
18.139267 Bhagvati
19.122013 Devilal
20.174302 Lekha
21.122567 Sachin
22.127697 Sunita
23.186283 Naresh
24.123270 Taniya
25.171744 Rahim
26.141714Irfan
27.114413 Simran
28.153937 Yogesh
29.310240 Santosh
30.179614 Manoj
31.114722 Ghartali bhatiya
32.143639 Rekha
33.128585 Neelam
34.173809Parul
35.138513Haresh
36.105530 Karori Mal
37.121435Dev
38.180443 Dipak
39.193263 Vijay
40.155946 Baljeet
41.107550 Vipin Kumar
42.1252189 Seema
43.117435 Hargovind
44.109953 Rajbala
45.173266 Sanjeev
46.118960 Sneh Lata
47.111712 Asheem
48.187196 Vikash
49.118541 Salu
50.127743 Rajan
51.157344Anil
52.116872Vivek
53.165237Krishan Kumar
54.185462 Rohit
55.132865 Sashi
56.100352 Kunal
57.316559 Kalinder
58.100775 Raj Kumar
59.105237 Ravinder
60.119374 Poonam
61.107398 Manjeet
62.154207Sanjeev Singh
63.138912Arvind
64.111556 Gayetri Devi
65.115862Garav Agarwal
66.11782Sudeer
67.157237Sudeer Kumar
68.129098 Ramesh Chand
69.124247 Harender
70.169111 Prashant
71.164333 Vikash Jain
72.164182 Arunika Jain
73.127597 Harita Kohali
74.182848 Rajeev
75.175254 Aditya
76.159775Satyaveer
77.104542Inamudeen
78.188515Rajender Singh
79.141416Tilak raj
80.187978 Raju
81.141100 Susila
82.178146 Sanjeev
83.116257 Pawan
84.168062 Indejeet
85.112219 Sweta
86.319792 Sadhna
87.107157 Pushpa
88.115070 Salender
89.140202 Bimla
90.107516Mohamad
91.155083 Suneel
92.180061 Rajeev
93.323074 Manoj
94.152010 Ravinder
95.168075 Shivdatt
96.137723 Neraj
97.174256 Suresh
98.167655 Babu Ram
99.120075 Sandhya
100.137133 Abhisekh
101.132239 Rajmal
102.153751 Chandra
103.141949 Anju Devi
104.142515Nisha Sharma
105.141354Bhupesh
106.163972Tejveer singh
107.147060 Anurag
108.141148 Abhisekh
109.110568 Ravinder
110.148037 Raj Kumar
111.120797 Shayam
112.189371 Anil Kumar
113.310931Narender
114.137616 Neelam
115.179109 Lina
116.177165 Prashant
117.150027 Awad Kishore
118.172715 Awadhd
119.174900 Sita Ram
120.102739 Hareesh
121.116480 Kamal Kumar
122.102930 Brij
123.1325392Manoj
124.131009 Sapna
125.167311 Arun
126.161516Manish
127.125000 Prem
128.331550Ikral
129.325214 Dharmender
130.180074Raj Kumar
131.105747Amit
132.163174 Lalita
133.142156 Manoj
134.303350Mohan
135.146446 Vinod
136.133073 Rajeev
137.174669 Manoj
138.136311Sunil
139.120706 Anshu
140.158480Jamal
141.149431 Ashutosh
142.108446 Hemlata
143.155767-------
144.128963 Richa
145.103252 Jyoti
146.115309 Sukhpal Singh
147.131663 Polchand
148.100668 Rajesh
149.329581 Vishal
150.103862 Sangeeta
151.133222 SS Later
152.188615 Sujeeta
153.135545 Hemchanera
154.156410 Shalini
155.12274 Alka
156.317442 Anil
157.107536 Raj Kumar
158.141631 Satender
159.110038 Sanjeev
160.188478 Rahul
161.327336 Sonali
162.128437 Sunita
163.130010 Subhash
164.154095 Bhusan
165.116638Kamlesh
166.108628Rakesh Kumar
167.169100 Ramsingh
168.131773Pramod
169.118107 Shlender
170.170192 Shubhanshu
171.330948 Banvari Lal
172.170349 Kavita
173.0152674 Briz Mohan
174.130374------
175.102892 Anju Gupta
176.173246 Deep Saxena
177.104801Rakesh Kumar
178.103861 Neelam
179.180941 Krishn
180.148332 Sunita Jain
181.190294 Subhash
182.113472 R Singh
183.133473 Sanjay
184.157523 Tripta
185.165492 Sahiba
186.120118 Vijay
187.120958 Lalmati
188.131404 Pawan Kumar
189.154610 Suresh Garg
190.180990 Bhawna Goel
191.132056 Devesh Pandey
192.106911 Ajeet
193.108692 Sumit
194.153945 Satesh
195.102348 Laxmi Devi
196.137664 Pankaj
197.126879 Satender Singh
198.120281 Siraj Koli
199.330820 Vimal Jeet
200.137846 Niraj
201.113474 Sunil
202.112236 Sunil
203.102151 Jitender
204.308620 Dharmender
205.312842 N.P.Dang
206.159931 ------
207.18057 sumit kumar
208.183580ashok kumar
209.138557 Ajeet
210.128505 Neelam
211.128174 -----
212.189678 Nirmal
213. --------
214.107025 Sunaxi
215.135993 Aruna
216.161803 Mohan Lal
217.181740 Satesh
218.111282 -------
219.136547 Vinod
220.167700 Mukesh
221.107783 Rampal Singh
222.179576 Sumit
223.146601 Jyoti
224.125669 Sandeep
225.126073 Nresh
226.163752 Ratan
227.130503 Kamal
228.163338 Deepi
229.135598 Anju
230.122701 Rakesh
231.130945 Meena
232.169147 Dolat Ram
233.120395 Dolat
234.333791 Gulsan
235.151581 --------
236.186185 Santosh
237.113887 Jyoti
238.165106 Kali Charn
239.121318 Sashi
240.140314 Sanita
241.123998 Nijamu
242.178791 Gaurav
243.172671 SK Vishvash
244.156571 Anita Mishra
245.172183 Pradeep
246.169896 Vina
247.169524 Anil Kumar
248.189229 Rana
249.168190 Indresh Devi
250.128743 Dharmender Kumar
251.153049 Sangita
252.143552 Sakuntala
253.165931 Anoop
254.126521 Rajeev
255.189612 Udey
256.150569 Prem
257.166641 Karuna Singh
258.173542 Amit
259.330251Ajay
260.106069 Mohit
261.186863 Sheenu
262.101954 Rajpal Singh
263.110033 Rahul Sharma
264.116156 Gopal
265.123160 kalpana
266.130621 Jitender
267.119016 Joshi
268.159181 Sayat
269.308067 Rajesh
270.103491 Ram Prakash
271.146283 Poonam
272.149375 -----
273.142964 ------
274.170249--------
275.133302 SishupL
276.169025-----
277.328191 Nitin
278.138576 Vinay
279.125334 SOBINA
280.153985 ARUNKUMAR BANSAL
281.131684 Arun Kumar Mishra
282.105524 Narender Kumar
283.158845 Javinder
284.126231 Aanand
285.111372 Yogeshwar
286.172286 Anuradha
287.101132 RAHUL
288.189488 Anupam
289.331369 Awinesh
290.103046 MANISH
291.187942 DIPAK
292.125504 VANDANA
293.111217 JAURAM
294.125786 ------
295.126909 ANITA
296.111375 Santosh Kumar
297.147742 Narender
298.1644311 Devgi
299.156185 Naresh
300.145546 KK Sharma
301.141345 MOHAMMAND
302.316568 ------
303.150547 Pradeep
304.183477 SUSILA
305.178083 Dinesh
306.168442 SATENDER
307.103802 SAVITA DEVI
308.137281 Raj Rani
309.172048 Chanderpal singh
310.142724 --------
311.316296 Narvesh
312.165948 Ram Chander
313.190581 sonam
314.183006 J Narayan
315.150225 nitin
316.153668 ------
317.105476 Lalit
318.134780 Anil Kumar
319.118999 Neha
320.155301 Sunil
321.104464 Aswani
322.101616 Vijay
323.150719 Sanjeev
324.171671 Pushpa rani
325.144330 Yogesh
326.174676 Saral
327.119438 Dipak
328.166493 Rakesh
329.1141716 Anand
330.322541 parul
331.144640 usha
332.110381 Palak
333.135468 neeraj
334.134228 Prashant
335.134226------
336.125571nitin rastogi
337.128917 sajeev
338.111433 piush
339.122500 Sudeer Jain
340.115520 Raj Kumar
341.180586 Sashi
342.120630 parveen
343.133149 Sachindera
344.113414 Shushma
345.179355 Krishan
346.186958 -------
347.308043 Priya
348.308043 priya
349.331300-----
350.177804 Sant Kumar
351.134077 vipul
352.137669 -----
353.103119 Rajesh
354.147994 Raja Ram
355.189494 Angur
356.126754 pwan
357.123450 manpreet
358.183459 -----
539.167336 ram babu
360.150099Yogeshwer
361.140556 anita
362. 121196 girja
363.106311 Anand
364.121529 pinki agarwal
365.190341 Shiv Kumar
366.328708 Dinesh Kumar
367.122555 Kamal tyagi
368.125855 Kish kumar jha
369.158001 Sarwan Kumar
370.318912 Pradeep
371.187554 Rakesh
372.139440 Satyawati
373.171871 ---------
374.107109 santosh
375.170780 avinash
376.170679 Rajender
377.120137 bhupender
378.151755 vijay
379.183872 dimesh
380.132153 lalit kumar
381.173221 dheeraj
382.166465 prakash
383.327156 --------
384.120691 sushila
385.624717 B Ashish
386.166315 Abhisekh
387.178762 Jai Datt
388.173854 vimla
389.127347 Davgi Ranji
390.327948 ------
391.171270 mamta
392.328484 ----------
393.150356 Maheswar
394.109634 sushil
395.173219 Mahesh
396.117244 Pushpa
397.110301 Pradeep
398.330614 ajay
399.326762 vipin
400.110647 malik
401.101767 anant
402.127655 rukmana
403.120088 ajay
404.168698 Sunil
405.148654 priyanka
406.118348 abhishek
407.147511 Mamta
408.124752 Kirti
409.150149Jitesh Kumar
410.179422 Nitin Jain
411.164562 chander sekhar
412.164594 Jha
413.123024 Pretam Singh
414.149437 salini
415.169527 ------
416.149073 M Arora
417.161184 sunita pawar
418.120204 ikbal
419.305116 Karuna
420.151068 Akhilesh
421.121170 adesh kumar
422.322465 anil kumar
423.101699payal
424.105821 ------
425.114880 omprakash
426.136498 manisha
427.126749 bhopal
428.172256 nitin
429.139187 Vinod
430.316480 B Monika
431.131790 salim
432.152404 anil pawar
433.146400 Kapil Gupta
434.131918neelam
435.169318 ruchir
436.121969 Krishan
437.114293 Meera
438.162892 nitin
439.165189 ------
440.166955 sunil
441.190373 SP sandahar
442.112120 Kamal
443.160122 shashi
444.1369144 santa sharma
445.322946prashant
446.135647 pankaj jain
447.178206poonam snigh
448.155109 sudha
449.186198 tikam
450.132699 Sushil
451.164661 Sanjeev
452.324285 pawan
453.33198 rajeev
454.166604 anita
455.102182 komal
456.120698 shikha
457.174099 pradeep
458.107670 ravi
459.100519 sunita
460.1413165 --------
461.325831 madhu
462.101075 Kushum
463.113949 gaurav
464.124763 parag
465.180236 amar
466.178853 anuj kumar
467.185186 Gulsan Bajaj
468.17960 ram prakash
469.129902 ashma
470.148000 ---------
471.140810 prema pandey
472.155526 promod
473.326623 Ranjeet
474.135098 ------------
475.103489 Sunil
476.139887 Kishan Lal
477.149749 Dinesh
478.144079 Nisha
479.179946 rakesh
480.179946 ------
481.330016-------
482.168372 Akansha
483.183126 akansha
484.181343krishanlal
485.330605 gorav
486.324216 ------
487.115986 MP Singh
488.103606 anoop
489.139265rakesh
490.332424 Anil Kumar
491.150020 Dheraj
492.108215 Capton Gajender
493.316028 rana
494.166072 --------
495.140578 sehgal
496.144858 Raj Kumar
497.152740 Jagvati
498.168596 Prushotam Lal
499.169050 rajat
500.113404 suchita devi
501.187260 shushil
502.110535 Mahesh
503.155756 --------
504.101910 Mukesh
505.117625 rajkumar
506.-----------
507.108516 poonam
508.164328 kavita
509.127780 santosh
510.169748 kishan
511.181916 ----------
512.148053 ----------
513.151344 Surender Kumar
514.100127 Nitin
515.129429 Devender Sharma
516.138925 ----------
517.124150 Anurag Mital
518.110113 sudip
519.165055 Rajender
520.171479 Devender
521. 310727 Manoj Kumar
522.328313 Sajeev
523.178129 Sachin
524.176621 Radha

Wednesday, December 17, 2008

Check if Your Mobile Phone is Original

Dear All,

Very very Informative iformation for you please don't forgot to forward.

Would you like to know if your mobile is original or not ?????

Press the following on your mobile*#06# and the-international mobile equipment identity number appears.
Then check the 7th and 8th numbers:
1234567 th8 th9101112131415
Phone Serial No.xxxxxx??xxxxxxx


IF the Seventh & Eighth digits are 02 or 20 this means your cell phone was assembled in Emirates which is very Bad quality.

IF the Seventh & Eighth digits are 08 or 80 this means your cell phone was manufactured in Germany which is fair quality.

IF the Seventh & Eighth digits are 01 or 10 this means your cell phone was manufactured in Finland which is very Good.

IF the Seventh & Eighth digits are 00 this means your cell phone was manufactured in original factory which is the best Mobile Quality.

IF the Seventh & Eighth digits are 13 this means your cell phone was assembled in Azerbaijan which is very Bad quality and also dangerous for your health.

Weekly Archive of Events

 

Fun-o-Fun | Make Money Online